Στη Βουλή, σ/ν του ΥΠΕΣ για προσλήψεις, θεσμικά & οικονομικά ζητήματα των ΟΤΑ

Δόθηκε χθες το μεσημέρι στη δημοσιότητα του σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών». Στο σχέδιο νόμου υπάρχουν μια σειρά από ρυθμίσεις που αφορούν θεσμικά και οικονομικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για προσλήψεις εποχικού προσωπικού και μετακίνηση υπαλλήλων με απόφαση των δημάρχων.

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα από τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στο δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει το κλείσιμο ζημιογόνου δημοτικής επιχείρησης. Ρύθμιση η οποία κρίθηκε αναγκαία καθώς υπήρχαν περιπτώσεις αδρανών ή προβληματικών δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιβαρύνουν με χρέη τους δήμους.

Τέλος προστίθεται στις αρμοδιότητες της περιφέρειας η δυνατότητα επιχορήγησης φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, των οποίων ο σκοπός αναφέρεται στην προστασία ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εγκατάλειψης ή κακοποίησης.

Πηγή: localit.gr

 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ