ΣΥΡΙΖΑ: Ο Αρβανιτόπουλος κοροϊδεύει τις εδώ και 6 μήνες απλήρωτες καθαρίστριες των σχολείων

Από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εξεδόθη την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωση για τις απλήρωτες καθαρίστριες των σχολείων του νομού Ηλείας, οι οποίες παραμένουν απλήρωτες εδώ και έξι μήνες.

Το δελτίο Τύπου

Στην απάντηση από 25.02.2014 του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ σε ερώτηση της βουλευτού για το θέμα των απλήρωτων καθαριστριών διαβάζουμε ότι εκδόθηκε ΚΥΑ των Υ.ΠΑΙ.Θ και Οικονομικών στις 15-01-2014 για τον τρόπο που το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών. Δηλαδή, τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ακολούθως, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, έπειτα από έλεγχο και διασταύρωση στοιχείων, ανάρτησε στο διαδίκτυο τις συμβάσεις χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών.

Στη συνέχεια, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με έγγραφό του ζητεί από τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να ακολουθηθούν οι σύννομες διαδικασίες και την ίδια στιγμή αναφέρει ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ οφείλει να μην προβαίνει σε ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών, εάν δεν έχει διασφαλίσει ότι τηρήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες.

Με βάση τα παραπάνω το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μας απαντάει ρητά ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή των συμβάσεων και την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών αν και έχει εκταμιευθεί το ποσό των 15.800.000 ευρώ από το Υ.ΠΑΙ.Θ και ότι για την διευθέτηση του θέματος που ανέκυψε, το Υ.ΠΑΙ.Θ έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την οριστική και άμεση επίλυσή του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί απαράδεκτο τον εμπαιγμό και την εκμετάλλευση των εργαζομένων – καθαριστριών στα σχολεία του Νομού Ηλείας από τη μεριά της Πολιτείας και θα αγωνιστεί για την όσο το δυνατόν πιο άμεση καταβολή των δεδουλευμένων των καθαριστριών.

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη,
βουλευτής Νομού Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ
:

Έξι μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ μας απαντάει ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ προωθεί τώρα την επίλυση του προβλήματος για τις απλήρωτες καθαρίστριες στα σχολεία του Νομού Ηλείας και συνολικά στη χώρα.

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη
βουλευτής Νομού Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ:

Έξι μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ μας απαντάει ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ προωθεί τώρα την επίλυση του προβλήματος για τις απλήρωτες καθαρίστριες στα σχολεία του Νομού Ηλείας και συνολικά στη χώρα.