Κανονισμός λειτουργίας της Αυτόνομης Παρέμβασης

Τί είναι και πώς συγκροτείται η Συνδικαλιστική κίνηση Αυτόνομη Παρέμβαση

 

 Ο κανονισμός λειτουργίας της Αυτόνομης Παρέμβασης που ψηφίστικε στην 3η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη εδώ