Αποφάσεις της 3ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της Αυτόνομης Παρέμβασης 29-30 Νοέμβρη 2008

Πανεργατική Συσπείρωση και Πάλη για την ανατροπή του Νεοφιλελευθερισμού

 

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης εδώ