Απόφαση 2ης Συνδιάσκεψης Αυτόνομης Παρέμβασης 2-3 Απριλίου 2005

Παλεύουμε για ισχυρά συνδικάτα, που εμπιστεύονται οι εργάτες και φοβούνται κυβερνήσεις - εργοδότες

 Το κείμενο της Απόφασης της 2ης Συνδιάσκεψης της Αυτόνομης Παρέμβασης εδώ